Turnerklub je spolek rodin s dětmi (děvčaty) majícími Turnerův syndrom a jejich přátel.

Náš klub vznikl 13.12.2013 a v současné době sdružuje 30 rodin. Cílem Turnerklubu je  pořádání víkendových a vícedenních psycho–rehabilitačních, edukačních a relaxačních rodinných pobytů.

Cíle pobytů ve vztahu k rodičům:

- výměna zkušeností mezi rodiči

- přednášky odborníků/besedy/workshopy (endokrinolog, dětský psycholog, kardiolog, gynekolog, logoped, diabetolog apod.)

- intuitivní pedagogika

- odlehčovací služba

Cíle pobytů ve vztahu k děvčatům:

- utváření přátelských vztahů

- léčebná rehabilitace, speciální pedagogika,  muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie apod.

- smyslná zábava, tematické hry, sportovní vyžití

- posilování sebevědomí s cílem následného snížení míry diskriminace v běžném životě

- poznávací výlety

- poradenství rodinám s dítětem se zdravotním postižením

- zvýšení povědomí obyvatel České Republiky o této specifické nemoci – genetické odchylce v souvislosti se sociálním začleňováním, budoucím uplatněním na trhu práce a zlepšením podmínek pro ženy a dívky malého vzrůstu.

- spolupráce s odbornými lékařskými pracovišti a pedagogicko-psychologickými poradnami 

Zakládající členové Turnerklubu

Výbor:

Ing. Pavla Ochranová

Petra Matýsková

Veronika Vohralíková

Kontrolní komise:

Kateřina Kolečková

Lucie Vomočilová

Eva Dvořáková

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

Vyrocni-zprava-2018_2

Výroční zpráva za rok 2017

Vyrocni-zprava-2017_2

Výroční zpráva za rok 2016

Vyrocni-zprava-2016-pdf-bez-priloh

Výroční zpráva za rok 2015

Vyrocni-zprava-2015-bez-priloh_3

Výroční zpráva za rok 2014

Vyrocni-zprava-2014-bez-priloh