Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Asociace byla založena v roce 1991 a navázala na dlouholetou práci Komise rodičů tělesně postižených dětí. Registrace Asociace byla provedena u Ministerstva vnitra 23.7. 1991 a jejím ústředním sídlem je Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8-Karlín. Statutárními zástupci jsou předsedkyně a ředitelka.

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada,složená z volených delegátů klubů. Valná hromada každoročně určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový výbor ARPZPD v ČR a Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor klubu Asociace a revizní komisi klubu Asociace.


Kontakt:

Asociace RPZPD v ČR, o.s.
Karlínské náměstí 12,
186 00 Praha 8

telefon.: +420 224 817 438, +420 224 817 393
e-mail: asociace@arpzpd.cz
www.arpzpd.cz

Stanovy