Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při vzniku našeho klubu,

zejména pak představenstvu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, které nás vzalo pod svá křídla.

Dále paní doc. MUDr. Jiřině Zapletalové, PhD., dětské endokrinoložce z FN Olomouc, paní prim. MUDr. Naděždě Dařílkové z FN Olomouc, paní ing. Iloně Kučerové ze společnosti Eli Lilly ČR a všem rodinám, které "jdou do toho". 

Díky